Jak inwestować w fundusze?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób wykorzystać swoje nadwyżki finansowe, aby przyniosły one zyski. Część decyduje się na ulokowanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym lub dobrze oprocentowanej lokacie, inni wybierają fundusz inwestycyjny. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto jednak zaczerpnąć szczegółowych informacji. Czym są fundusze inwestycyjne i jak funkcjonują? Już odpowiadamy!

Fundusz inwestycyjny- co to takiego?

Fundusze inwestycyjne nazywane są również przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania. ich celem jest zbieranie od dużej liczby inwestorów nawet niewielkich kwot pieniędzy, a następnie inwestowanie ich jako całości na rynkach. Zasady inwestowania są jasno określone w statucie danego funduszu. Może on np. lokować pieniądze w akcjach, obligacjach, nieruchomościach lub innych dostępnych produktach giełdowych. Ich największą zaletą jest to, że nie wymagają dużego wkładu własnego. Minimalna kwota, jaką należy wpłacić może wynosić nawet 50 zł.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Zazwyczaj stosuje się podział na fundusze:

  •         Pieniężne, czyli takie, które inwestują głównie w papiery rynku pieniężnego, należą one do raczej bezpiecznych i przynoszących zyski, ryzyko z nimi związane jest ograniczone
  •         Dłużne, inwestujące głównie w obligacje, wiążą się z większym ryzykiem niż fundusze pieniężne, ale zazwyczaj  przynoszą również większe zyski
  •         Mieszane, w których inwestycje przeznaczane są zarówno na akcje, jak i obligacje
  •         Akcji, w przypadku których większość portfela inwestycyjnego stanowią akcje, charakteryzują się one najwyższym stopniem ryzyka

Jeżeli zastanawiasz się, jakie fundusze inwestycyjne wybrać, zastanów się, jaką kwotę możesz na nie przeznaczyć, jakie są Twoje oczekiwania odnośnie zysków i jak duże ryzyko inwestowania bierzesz pod uwagę.

Czy inwestowanie w fundusze jest bezpieczne?

Ryzyko systemowe w przypadku funduszu inwestycyjnego jest niewielkie. Wszelkie aktywa przechowywane są w depozycie, a kontrolę nad działaniem funduszu sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dlatego ryzyko, że ulokowane na nich pieniądze przepadną bez wieści z winy funduszu jest bliskie zeru. Nie oznacza to jednak, że nie należy się liczyć z ryzykiem inwestycyjnym. Mimo, że zarządzaniem funduszami zajmują się wykwalifikowani specjaliści, zdarzają im się pomyłki. Poza tym sytuacja na giełdzie potrafi bardzo szybko się zmieniać i nigdy nie można jej w 100% przewidzieć. Każdy, kto decyduje się zainwestować swoje pieniądze w dowolny sposób, musi liczyć się z możliwością ich utraty. Również w przypadku funduszu inwestycyjnego.

Czy warto inwestować w fundusze?

Mimo ponoszonego ryzyka,  są one dobrym rozwiązaniem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z giełdą, nie posiadają dużych rezerw finansowych lub boją się inwestowania dużych kwot, a ich wiedza praktyczna i teoretyczna jest jeszcze niewielka. Zanim przyswoją  wszystkie niezbędne informacje i nauczą się analizować sytuację na giełdzie na tyle, by stać się indywidualnymi graczami, mogą z powodzeniem korzystać z usług wyspecjalizowanych w tej dziedzinie doradców funduszowych. Jest to również propozycja dla wszystkich, którzy mają zbyt mało czasu na samodzielne, aktywne pilnowanie rachunku maklerskiego.

Leave a Comment

(0 Comments)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *