Operacje finansowe przez Internet – jak ubezpieczyć się od oszustw

Problematyka zapewnienia dość szeroko rozumianego bezpieczeństwa stała się bez wątpienia nieodzownym elementem każdej bankowości. W związku z czym stworzenie prawidłowych mechanizmów ochrony dotyczy jednego z kluczowych czynników umożliwiających bankom odpowiednie funkcjonowanie oraz bez jakichkolwiek zakłóceń. O odpowiedniej istotności oraz znaczeniu tak naprawdę nie musimy nikogo przekonywać.

 

Poszczególni klienci powierzając swojemu bankowi wszelkie oszczędności oczekują, iż właśnie takie w jak najlepszy sposób będzie służyło zabezpieczeniu przed nieprzewidzianą utratą. Należy mieć na uwadze, że dopełnienie takiego postulatu jest również w interesie banku. Z jednej strony oczywiste jest, że nie chce on ponosić strat finansowych związanych z kradzieżą pieniędzy klientów. Przez wiele lat działania tradycyjnego sektora bankowego ukazano potencjalne zagrożenia umożliwiające wypracowanie wszelkich metod ochrony przed licznymi nadużyciami. Zatem jak wygląda bezpieczeństwo w sieci?

Zagrożenia w świetle działań bankowych

Przeniesienie poszczególnych działań bankowych na tak zwaną platformę globalnej sieci zapoczątkowało całkiem nowe oblicze zagrożeń. Zatem mamy do czynienia z nowymi, a jednocześnie nieznanymi do tej chwili metodami oszustw bądź przestępstw, a jednocześnie charakterystycznymi dla sieci internetowej, które jednocześnie współpracują z siecią otwartą bądź szczególnie podatną na wszelką ingerencję z zewnątrz.

Dodatkowo w związku z zupełnie odmiennym sposobem prowadzenia wszelkiej działalności poprzez banki internetowe, a następnie racje bytu tracące tradycyjne formy zabezpieczeń. Uzyskanie zaufania staje się zadaniem niebywale trudnym. Zatem brak wiedzy oraz znajomości zupełnie nowych technologii sprawia, iż ludzie z ogromną obawą podchodzą do swoistego wykonywania transakcji finansowych przez Internet. Bardzo często odczucia funkcjonalnych klientów, ale i potencjalnych w odniesieniu do aspektu bezpieczeństwa są zdecydowanie niższe niż jest to przedstawiane jako stan faktyczny.

Stanowi to dodatkowo istotne ograniczenie określonego rozwoju świadczenia wszelkich usług bankowych poprzez całościową sieć globalną. W sytuacji bankowości internetowej, a jednocześnie projektując system zabezpieczeń placówka bankowa musi zająć się nie tylko odpowiednią kwestią ochrony konta przed prawidłowym dostępem osób nieupoważnionych.

Rodzaje zagrożeń

Bezpieczeństwo w sieci jest niezwykle istotne. Sniffing, a więc podsłuch umożliwia osobom postronnym na odpowiednie uzyskanie danych, które są przesyłane poprzez sieć internetową, ale dodatkowo w żaden sposób nie wpływa na zawartość. Trzeba mieć dodatkowo na uwadze, iż tego typu informacja dociera do danego odbiorcy. Metoda taka posiada charakter bierny, ale jednocześnie nie stanowi większego zagrożenia. Staje się to jedynie narzędziem umożliwiającym uzyskać najważniejsze dane przeznaczone do realizacji wszelkich przestępstw. Jest tutaj mowa o takich niebezpiecznych oraz stanowiących bezpośrednie zagrożenie.

Tampering polega na swoistym przechwyceniu danych i ich modyfikacji poprzez osoby postronne. Skutkuje to tym, iż w konsekwencji do danego odbiorcy docierają wszelkie informacje o ściśle zmienionej treści. Faktem staje się, iż metoda taka stanowi tak zwane bezpośrednie zagrożenie. W najlepszej sytuacji może to doprowadzić do nieporozumień. Wszelkie skutki mogą stać się o wiele bardziej poważniejsze. Bowiem włamywacze mogą doprowadzić do zmiany parametrów zlecenia danego przelewu klienta wprowadzając w takiej chwili numer swojego rachunku, na który w danym momencie wpłyną pieniądze. Skutkuje to narażeniem na straty finansowe placówkę bankową oraz klienta.

Spoofing staje się metodą polegającą na podszywaniu się poprzez oszustów pod zupełnie inną tożsamość. Zatem sposób jej działania możemy rozdzielić na dwie fazy. Jedna z nich dotyczy udawania placówki bankowej poprzez przestępców. Służy w szczególności uzyskaniu danych beneficjentów, do których kolejno zalicza się: imię i nazwisko oraz numer karty kredytowej, a w szczególności do zdobycia tajnego identyfikatora oraz hasła, które jednocześnie klienci wykorzystują w czasie logowania się do określonego systemu bankowości internetowej z określonego portalu transakcyjnego banku.

Podsumowując

Niezwykle istotnym elementem staje się zapewnienie bezbłędności otrzymanych poprzez sieć danych i bezpieczeństwa wykonywanych przy jej pomocy operacji finansowych. Zaznacza się, iż taka kwestia regulowana jest bardzo szeroko poprzez polskie prawo. W regulacji prawnej o elektronicznych instrumentach płatniczych znajduje się zapis, który zobowiązuje poszczególne banki do zapewnienia jego właścicielowi konta szczególnego bezpieczeństwa w odniesieniu do dokonywania określonych operacji z zachowaniem odpowiedniej staranności.

Leave a Comment

(0 Comments)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *