Ustawa o kredycie konsumenckim 2017 – jakie są zmiany?

Rok 2017 przyniósł zmiany w wielu ustawach lub całkowicie nowe zbiory przepisów. Jednym z aktów prawnych, który został zmieniony jest ustawa o kredycie konsumenckim. Jakie ma to przełożenie na nas, klientów, którzy będą chcieli w najbliższym czasie zaciągać kredyty bądź pożyczki online?

Co reguluje ustawa o kredycie konsumenckim?

Ta ustawa to ogólnie rzecz mówiąc zbiór przepisów regulujących wszelkie czynności prawne, jakie mają miejsce w momencie, kiedy zaciągamy kredyty. To m.in. kwestie obowiązkowych elementów umów kredytowych, regulacje dotyczące odstąpienia od umowy czy wcześniejszej spłaty, a także obowiązków informacyjnych wobec konsumenta.

Zmiany w ustawie

Ustawodawca, trochę ze swojej inicjatywy, a trochę pod wpływem uwag Komisji Europejskiej, uznał, że konieczne są zmiany w niektórych przepisach, które nosiły znamiona niespójności i niedoprecyzowania. Wzorem była wcześniej już zmieniona ustawa o kredytach hipotecznych.

Zagadnienia, które zostały zmienione bądź doprecyzowane

  • Koszty usług dodatkowych. Opracowano katalog kosztów związanych z ubezpieczeniem kredytu, aby nie panowała dowolność w ustalaniu takich kosztów zarówno w przypadku kredytów, jak i pożyczek online.
  • Całkowite koszty kredytu. Konsument dowie się teraz jaki będzie rzeczywisty koszt kredytu wraz z kosztami.
  • Zakres umów, dla których ustawa ma zastosowanie. Wyłączono z katalogu umowy o świadczenie usług maklerskich, a z kolei dodano niezabezpieczone kredyty na remont nieruchomości mieszkalnej powyżej kwoty 255 550 zł.
  • Zakres informacji podawanych w reklamach. Taka reklama kredytu bądź pożyczki online musi teraz zawierać informacje liczbowe dotyczące stopy oprocentowania oraz kosztów, jakimi są obarczane kredyty. Musi też znaleźć się tam informacja czy stopa kredytowa jest zmienna czy stała oraz RRSO na reprezentatywnym przykładzie.
  • Sposób reklamowania. Po zmianach reklamy kredytów nie mogą zawierać jedynie informacji przyciągających klienta korzyści, że np. prowizja wynosi 0%. Tak samo czytelne i słyszalne muszą być powyższe informacje o kosztach.
  • Dostęp do informacji. Ustawa po zmianach reguluje kwestię dostępności konsumenta do danych uzyskanych przez kredytodawcę na jego temat. Chodzi o sytuację, kiedy sprawdzana jest zdolność kredytowa klienta, a skutkiem jest odmowa udzielenia kredytu. Mamy wtedy prawo, by niezwłocznie udostępniono nam te dane.
  • Zakres informacji zawarty w ofertach. W tej zmianie chodzi o to, by oferty kredytów czy pożyczek online z różnych firm zawierały taki sam katalog informacji. Wtedy jest łatwiej je porównać.
  • Zapisy w umowie. Nowelizacja ustawy spowodowała, że w umowach muszą być umieszczone zapisy precyzujące procedurę dotyczącą wcześniejszej spłaty zadłużenia i informacje o ewentualnej rekompensacie dla kredytodawcy z tego tytułu.
  • Regulacje dotyczące kredytów odnawialnych. Kredytodawca nie ma już bezwzględnego prawa w zakresie wypowiadania takich umów jeśli nie został taki zapis zawarty w umowie. Jedyną przesłanką jest utrata zdolności kredytowej przez konsumenta.

Ustawa wprowadza także rejestr instytucji pożyczkowych i pośredników kredytowych. Oznacza to, że konsument będzie mógł sprawdzić w taki rejestrze czy firma, w której chce zaciągnąć np. pożyczkę online, działa legalnie. Rejestr jest dostępny na stronie Komisji Nadzoru Bankowego.

Leave a Comment

(0 Comments)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *