Czy można odstąpić od umowy pożyczki?

Często zdarza się, że decyzję o zaciągnięciu pożyczki podejmujemy zbyt pochopnie. Potem, albo okazuje się, że możemy poradzić sobie bez dodatkowej gotówki, albo zwyczajnie dopuszczamy do głosu zdrowy rozsądek i rezygnujemy z wydatku.

W takim przypadku nie trzeba popadać w stres, ponieważ mamy do dyspozycji małe koło ratunkowe, które pozwoli sprawnie wyplątać się z dodatkowych zobowiązań finansowych. Ważne jednak, aby od początku znać swoje prawa, a przede wszystkim obowiązujące formalności i terminy.

Twoje prawa-co powinieneś wiedzieć?

Banki oraz inne firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek czy kredytów są zobowiązane do działania zgodnego z ustawą o kredycie konsumenckim. Oznacza to, że każdy pożyczkobiorca powinien zostać rzetelnie poinformowany o obowiązkach, jakie niesie za sobą zaciągnięte zobowiązanie, ale też o prawach jakie mu przysługują. Jednym z nich jest właśnie możliwość zrezygnowania z pożyczki, przy czym należy rozróżnić tu dwie formy. Możliwe jest wypowiedzenie umowy pożyczki albo odstąpienie od niej. Ta pierwsza forma może być kosztowna, bo pożyczkodawca zwykle nakłada w takim przypadku dość dotkliwe kary finansowe.

Kiedy więc okaże się, że pożyczka jest niepotrzebna, zdecydowanie korzystniejsze jest odstąpienie od umowy. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku kluczowy jest czas. Pożyczkobiorca ma 14 dni na taki ruch.

Odstąpienie-jakie formalności?

Zacznijmy od tego, że o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy kredytu bądź pożyczki powinien poinformować pożyczkodawca. Taki zapis powinien znaleźć się w umowie lub w regulaminie będącym jej integralną częścią. Do umowy powinien być również załączony odpowiedni wzór formularza.

Pożyczkobiorca ma 14 dni na odstąpienie od umowy, chyba, że firma udzielająca pożyczki zaproponuje dłuższy termin, co się czasem zdarza. Termin ten dotyczy każdej formy umowy, zarówno zawartej w oddziale firmy, jak i takiej zawartej przez telefon czy internetowo.

Odstąpienie musi mieć koniecznie formę pisemną. Pamiętajmy, telefon do konsultanta z taką informacją nie ma mocy prawnej. Termin 14 dni liczony jest bądź od dnia podpisania umowy bądź od daty zaksięgowania pożyczki na koncie pożyczkobiorcy, to określa pożyczkodawca.

Wypełniony formularz należy przesłać faxem, mailem lub pocztą do pożyczkodawcy. Korzystając z tradycyjnej poczty trzeba pamiętać, że liczy się data nadania listu. Warto wysłać list polecony, bo potwierdzenie z poczty może stanowić potem ważny dowód w przypadku sporu o niedopełnienie terminu.

Nawet jeśli firma finansowa udzielająca pożyczki nie udostępni odpowiedniego formularza odstąpienia, pożyczkobiorca może je napisać samodzielnie. Ważne, by oświadczenie zawierało następujące elementy:

  • Tytuł „Odstąpienie od umowy pożyczki” bądź „Formularz odstąpienia od umowy pożyczki”
  • Dokładne dane firmy udzielającej pożyczki,
  • Dokładne dane pożyczkobiorcy,
  • Formułkę „ zgodnie z rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. ….. umowy pożyczki nr…. z dnia…., informuję o moim odstąpieniu od wspomnianej umowy pożyczki”
  • Kwotę udzielonej pożyczki,
  • Datę podpisania umowy oraz datę zaksięgowania kwoty pożyczki na swoim koncie,
  • Wysokość dodatkowych opłat, o ile były,
  • Własnoręczny podpis.

Ile to kosztuje?

Od dnia złożenia, czyli wysłania odstąpienia mamy 30 dni na zwrot pożyczonej kwoty. Samo odstąpienie nie niesie za sobą żadnych dodatkowych opłat. Pożyczkodawca nie może obarczyć tej czynności żadnym odstępnym, karą czy inną formą zobowiązania.

Należy jednak pamiętać, że może naliczyć odsetki za czas korzystania z tych pieniędzy i z tego przywileju firmy finansowe zwykle korzystają. Warto więc nie przeciągać w czasie zwrotu pieniędzy.

Leave a Comment

(0 Comments)

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *